મારી લાગણીઓની સરવાણી


પ્રેમ બની જો વહેશો નહિ તમે,
તો મતલબ નથી મુશળધાર વરસ્યાનો.

વહેણ તો કેટલાયે બદલ્યા છે પ્રવાહે,
હેતુ નથી પ્રવાહનો સિવાય કે ધસ્યાનો.

પીધો છે નશો નજરથી ઘણો બધો,
છતાં અંજામ મારો છે જે તરસ્યાનો.

મૂંગું મૌન લઈને ફરો છો સાથે તમે,
ક્યારેક તો ગુનો કરો હસ્યાનો.

ઊભી છે સમસ્યા પ્રેમમાં પડ્યા પછી,
ઉકેલ છે માત્ર ઈકરાર સમસ્યાનો.

---ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "પ્રેમ બની જો વહેશો નહિ તમે–ચંદ્રકાંત માનાણી" (2)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: