મારી લાગણીઓની સરવાણી


હમણાં એક સજ્જન સાથે મુલાકાત થઇ ગઈ.વાતોમાંને વાતોમાં વાતનો વિષય આધ્યાત્મિક થઇ ગયો. તેનો થોડો અંશ અહી મુકું છું.

આપણું જીવન એ એક પક્ષી જેવું છે. જેમ તેને ઉડવા બંને પાંખો બરાબર કામ કરતી હોવી જોઈએ અને કોઈ પણ એક પાંખથી ઉડવું શક્ય નથી. જે પક્ષી છે તે આપણે છીએ અને બે પાંખો છે તેમાં એક ગ્રહસ્થ જીવન અને બીજી પાંખ એ પ્રભુ સ્મરણ,ભજન,પ્રભુ સંવાદ,ભક્તિ જે માનો તે.આપણે પણ જીવનમાં આ બંને પાંખોથી જ ઉડવું શક્ય છે.ફક્ત પ્રભુને ભૂલીને જીવન જીવવું કે ફક્ત તમારી જવાબદારી ભૂલીને ભક્તિમાં લાગી જવું એ બરાબર નથી. જેમ પક્ષી ઉડતા સમયે સમતોલ જાળવી રાખવા બંને પાંખોનો બરાબર ઉપયોગ કરે છે તેવી જ રીતે આપણે પણ આપણી જવાબદારી સાથે પ્રભુ ભક્તિ કરવી જોઈએ.

મેં પણ મારા ટૂંકા જીવનકાળમાં કેટલાક એવા કિસ્સા સાંભળ્યા છે જેમાં કેટલાયે લોકો સંસારથી ત્રાસીને કે ભક્તિ કરવા ગૃહસ્થ જીવનનો ત્યાગ કરીને કાં તો અજ્ઞાતવાસમાં ચાલ્યા જાય છે અથવા તો ભગવા ધારણ કરી લે છે. હું તો એમ માનું છું કે ભક્તિ અગર કરવી હોય તો એના માટે ભગવા ધારણ કરવાની કોઈ જરૂર નથી એના માટે થોડા બદલાવની જરૂર છે. અગર કાચના એક બોટલમાં પાણી હોય અને આપણે એ બોટલ બદલી નાખીએ તો એ પાણી દૂધ નથી થવાનું,પણ એ પાણીના બદલે દૂધ કરવું હોયતો પાણીને ઢોળીને દૂધ ભરવાની જરૂર છે.ટૂંકમાં,,ભક્તિ કરવા માટે સંસારનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી સંસારમાં રહીને પણ ભક્તિ કરી શકાય છે.

–ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "જીવન અને ભક્તિ" (3)

  1. જય શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રકાંતજી
    જીવન અને ભક્તિ નુ સરસ નિરુપણ !

  2. સંસાર થી ભાગી ને અત્યાર સુધી કોઇનુ ભલુ નથી થયુ.સંસાર નુ કે પછી સંસાર ત્યાગી નુ. સંસાર ત્યાગ કરીને નકામાં પાછા સંસાર ઉપર બોજ બની આશ્રમ બનાવી એક બીજો પરીવાર બનાવે આવા માનવી ખરેખર તો રાહ ભટકેલા હોય છે.સ્વયં રાહ ભટકેલા હોવા છતાં અન્યો ને રાહ બતાવવા નો દંભ કરે છે.આવા માણસો ને પાછા ઢગલો અનુયાયીઓ ચરણ ચાંપલી તૈયાર હોય છે…..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: