મારી લાગણીઓની સરવાણી


તું કેમ રહી શકે છે
બધું જાણીને સ્થિર પ્રભુ
મને શીખવી દે
એમ સહી જવું
હસતાં હસતાં.

શું તને ખબર હતી
અંજામ પરવાના
મને શીખવી દે
એમ જલી જવું
હસતાં હસતાં.

હસી રહ્યો છે કેમ
સિતમો સહીને ઓ પાગલ
મને શીખવી દે
બધું ભૂલી જવું
હસતાં હસતાં.

તારાં આંસુઓ કેવા છે
મને બતાવ ફૂલ
મને શીખવી દે
એમ રડી જવું
હસતાં હસતાં.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Comments on: "મને શીખવી દે" (2)

 1. Dear

  Do download “Shreenathji Application” Which is Directed by me..have darshan enjoy..

  Link : http://www.shreenathjibhakti.org/app/index.htm

  Dr Sudhir Shah

  slogan : Samay + Samaj + Sanjog = Santosh

  સમય + સમજ + સંજોગ = સંતોષ

 2. like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: