મારી લાગણીઓની સરવાણી


આપ અથવા આપની જો યાદ તડપાવે નહિ,
તો પછી આ જિંદગાનીમાં મજા આવે નહિ.

મેં કહ્યું નરમાશથી મારું હૃદય લેશો ભલા,
ગર્વથી એણે કહ્યું ના કોઈ પણ ભાવે નહિ.

કોઈનો દેખાવ સારો હોય પણ વિશ્વાસ શું?
માનવી તો વર્તને વર્તાય દેખાવે નહિ.

આંખના એક જ ઈશારે આવી પડશે પગ ઉપર,
આપ કાં કો છો કે હૈયું હાથમાં આવે નહિ.

પ્રેમભિની આંખડી પથરાઈ રહી છે માર્ગમાં,
તે ભલેને જીભથી શયદાને બોલાવે નહિ.

-શયદા

Comments on: "આપ અથવા આપની જો યાદ તડપાવે નહિ" (2)

  1. Anonymous said:

    TAME JE PA SABDO LAKHO KHUBAJ SARAS CHE KYARE EM LAGE CHE KE MARA POTANA VICHARO CHE

    • આભાર……ઘણીવાર મને પણ એવો અહેસાસ થાય છે. કોઈ સારું ગીત કે સારી ગઝલ વાંચવા મળે તો મને એમ થાય જાણે એ મારી જ રચના હોવી જોઈએ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: