મારી લાગણીઓની સરવાણી


તારી આંખોના કાજલથી ભરેલું જિગર છે,
તારી આંખોના કાજલમાં મારું જિગર છે.

તારી આંખોમાં કાજલ બનીને રહું છું,
ચાહે છે ફક્ત તુજને મારું જિગર છે.

કાજલથી ખરડાયેલા આંસુના દરિયામાં,
તરતુ દેખાયું એ મારું જિગર છે.

મારા જિગર પર કાજલથી લખી દે,
નક્કી,તારું નથી આ મારું જિગર છે.

કોઈને ના દેજે તું તારું સમજીને,
ધડકે છે તારામાં એ મારું જિગર છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી(૨૭/૦૬/૨૦૧૨)

Advertisements

Comments on: "મારું જિગર છે" (1)

  1. અનામિક said:

    કાજલથી ખરડાયેલા આંસુના દરિયામાં,
    તરતુ દેખાયું એ મારું જિગર છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: