મારી લાગણીઓની સરવાણી


કોણ જાણે એ વાતમાં શું હતું?
વીતી ગયેલી રાતમાં શું હતું?

વાત માંડીને મારે કહેવું હતું,
કે વાતની શરૂઆતમાં શું હતું.

મારા પ્રેમને ના સરખાવો સૌથી,
શું કહું એના તફાવતમાં શું હતું.

માંગેલું વર આપી પણ દે પ્રભુ,
કહો તમારી ઇબાદતમાં શું હતું?

નહિ બાદ કરી શકો મને શાયદ,
તમારા હર ખયાલતમાં શું હતું?

આજસુધી જે તમે કહ્યાં નથી,
ભેદ એ જઝબાતમાં શું હતું?

-ચંદ્રકાંત માનાણી

 

Advertisements

Comments on: "શું હતું ?" (1)

  1. very very beautiful.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: