મારી લાગણીઓની સરવાણી


દોસ્ત અને દોસ્તી વિશે વર્ષોથી લખાતું આવ્યું છે અને હજુ પણ લખાશે.દોસ્તી એ એવો સંબંધ છે જે બધા સંબંધોથી પર છે.જીગરી દોસ્તારની વ્યાખ્યા તમે શું કરશો….? મારા મતે દુઃખના સમયે જે દોસ્તારની પ્રથમ યાદ આવે છે એ જ જીગરી દોસ્તાર હોય છે. જીગરી દોસ્તાર એટલે પાક્કો ભાઈબંધ,,,,,,જેને આપણે આપણા જીવનની એક એક ઘટના કાઈ પણ હિજક વગર કહી શકીએ…તેના અને આપણી વચ્ચે કોઈ રહસ્ય ,ભેદ કે ખાનગી જેવું કઈ નથી હોતું.બધા પાસે દોસ્તની લીસ્ટ લાંબી હોય છે પણ જીગરી દોસ્ત બહુ ઓછા લોકોને નસીબ હોય છે.

હું કાલે તારક મહેતાના ઊલટા ચશ્માં સિરીયલ જોતો હતો. એનામાં મને જેઠાલાલનું પાત્ર બહુ ગમે છે.જો કે બધા પાત્ર પોતપોતાની રીતે યોગ્ય જ છે. બબીતાનું નામ આવે અને જેઠાલાલના મોઢા પર સ્મિત આવે….જેઠાલાલ બહુ જહેમતથી ચકો મકો ચોકલેટ મેળવે છે…બબીતાને ગીફ્ટ આપવા ,,જેઠાલાલ ચોકલેટ આપે પણ છે પણ સવારે એ જ ચોકલેટના પેકેટને કચરામાં પડેલું જોવે છે ત્યારે એનું દિલ તૂટી જાય છે..બબીતાના ગમના વરસાદમાં છત્રી હોવા છતાં એ પલળે છે.અબ્દુલ દુકાનના બાંકડે જયારે જેઠાલાલને રડમસ ચહેરે બેઠેલો જોવે છે ત્યારે પૂછે છે,,જેઠાભાઈ કુછ પ્રોબ્લમ હે,,,જેઠાલાલ કહે છે ….અરે જા ને ભાઈ….તેરા કામ કરના…અને અચાનક શું સુજે છે કે મહેતાસાબને ફોન કરે છે.જલ્દીસે અબ્દુલકી દુકાન કે પાસ આ જાઓ…અર્જન્ટ કામ હે….અને ટેક્ષીમાં બેસાડીને લઇ જાય છે..મહેતાસાબ પૂછે છે કે ક્યાં જાઉં છે તો જેઠાલાલ કહે છે કે જ્યાં દિલને ઠંડક મળે ત્યાં….કહેવાનો મતલબ કે એની સોસાયટીમાંમાં બધાં લોકો એના મિત્ર જેવા છે અને અબ્દુલે તો સામે થી પુછ્યુંયે ખરું કે શું વાત છે….તો પણ જેઠાલાલે મહેતાસાબને બોલાવ્યા…દુઃખના સમયે એને જીગરી દોસ્તારની જ યાદ આવી.બધાં લોકો જેઠાલાલ જેવા નસીબદાર નથી હોતા…ઘણાય એવા હોય છે જેની મિત્રોની યાદી ખૂબ લાંબી હોય છે પણ દિલની વાત જેને કહી શકાય એવા ભરોસાપાત્ર દોસ્ત બહુ ઓછા હોય છે.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: