મારી લાગણીઓની સરવાણી


એણે પૂછ્યું કેમ છો એવી અદાથી,
સુખમાં ગળાડૂબ હોય જાણે સદાથી.

સીમિત રહી દોસ્તી સ્વાર્થની સીમા સુધી,
નથી સાચવવા સંબંધો હવે કોઈ કશાથી.

તારો દંભ તારી જ પાસે રાખ ઓ દોસ્ત!!
હું તો વાસ્તવમાં જીવી રહ્યો છું મજાથી.

પાછળ રહેલ દોસ્તો મને દોષ આપે છે,
દગાખોર નીકળી ગયો આગળ બધાથી.

નથી કોઈ વ્યસન કે નથી કોઈ કૂટેવ,
ફક્ત તરબતર રહું છું હું એના નશાથી.

દુનિયામાં સૌથી સુંદર નથી એ, જાણું છું,
પણ નજર ત્યાંજ અટકે છે છટકીને બધાથી.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: