મારી લાગણીઓની સરવાણી


જે મને ગમતો નથી એવો જીવન આરામ છે,
આવ ઓ મૃત્યુ, મને તારું જરૂરી કામ છે.

ઓ શિખામણ આપનારા, બસ હવે જા, માફ કર,
કે મને એની ખબર છે મારો શું અંજામ છે.

હું તને ઈશ્વર કહું, અલ્લાહ કહું કે શું કહું?
કઈ ખબર પડતી નથી, શું સાચું તારું નામ છે?

મારી બેભાની ફક્ત મારા પ્રણય પુરતી નથી,
કે અહી મારી તો આખી જિંદગી બેફામ છે !

લાગણી જ્યાં જોઈ ત્યાં ફોકટમાં વેચાઈ ગયા,
કોઈ ના જાણી શક્યું કે શું અમારા દામ છે ?

એમની ઝુલ્ફોની યાદી એટલી થઇ ગઈ ‘મરીઝ’,
કે સવારે પણ મને લાગે છે: જાણે શામ છે.

-મરીઝ

Comments on: "જે મને ગમતો નથી" (2)

  1. MUKESH LIMBANI said:

    Y R GOOO BHAI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: