મારી લાગણીઓની સરવાણી


એક આકર્ષણ વિના આખી સફરમાં કઈં નથી,
હોય ના મંઝીલ તો કોઈ રહેગુઝરમાં કઈં નથી.

ત્યારથી એનો સતત એક ભાર લાગે છે મને,
જ્યારથી જાણ્યું કે મારા જીવતરમાં કઈં નથી.

એની એકેક વસ્તુનો આધાર છે મારા ઉપર,
હું અગર રસ લઉં નહીં તો વિશ્વભરમાં કઈં નથી.

જે ખરું મળવાનું ઠેકાણું છે એ તો હું જ છું,
બહાર નીકળી જાઉં હું તો મારા ઘરમાં કઈં નથી.

એક ચહેરાને જ હું શોધ્યા કરું છું સર્વમાં,
શક નહીં કરજો કોઈ -મારી નજરમાં કઈં નથી.

એક છે જુનું દરદ, બેચાર છે જુના જખમ,
બસ હવે એથી વધારે દિલ જીગરમાં કઈં નથી.

એમને બોલાવવાનું એક બહાનું છે ફક્ત,
બાકી આ મારી બીમારીની ખબરમાં કઈં નથી.

આમ એક દુનિયા જ દફનાઈ ગઈ બેફામની,
આમ જોવા જાઓ તો એની કબરમાં કઈં નથી.

-બેફામ

Advertisements

Comments on: "એક આકર્ષણ વિના" (5)

 1. મસ્ત ગઝલ – અને વાહ ચંદ્રકાંતભાઈ … નવી થીમ મસ્ત સેટ કરી છે …. ખુબ મસ્ત શોભાવ્યો છે બ્લોગ

 2. મજાની ગઝલ

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 3. એક સરસ ગઝલનો આસ્વાદ કરાવવા બદલ આભાર , યુવરાજ ભાઈ

  એમને બોલાવવાનું એક બહાનું છે ફક્ત,
  બાકી આ મારી બીમારીની ખબરમાં કઈં નથી.

  આમ એક દુનિયા જ દફનાઈ ગઈ બેફામની,
  આમ જોવા જાઓ તો એની કબરમાં કઈં નથી.

  -બેફામ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: