મારી લાગણીઓની સરવાણી


એક ફૂલ કાંટા ભરેલ ડાળ પર સોહ્યું’તું,
ચમનમાં મારું મન એના પર મોહ્યું’તું.

તને ગુમાવીને ફક્ત જાણી શક્યો છું,
શું મારી પાસે હતું અને શું મેં ખોયું’તું.

ઝાકળનું બિંદુ મોતી બની ગયું સૌ માટે,
રાતભર રડીરડીને ફૂલને મેં ધોયું’તું.

હસીને વિદાય ભલે આપી હતી આંખોએ,
અંદરથી તો ચોધાર આંસુએ હૃદય રોયું’તું.

સામેથી આવતાં જોયું એને ઇત્તેફાક સમજ્યોતો,
ખાતરી થઇ જયારે તે પાછું વળીને જોયું’તું.

જો, કેટલું વિશાળ વટવૃક્ષ થઇ ગયું છે,
વર્ષો પહેલાં તે પ્રેમનું બીજ એક બોયું’તું.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Comments on: "એક ફૂલ …." (4)

  1. ” ઝાકળનું બિંદુ મોતી બની ગયું સૌ માટે,
    રાતભર રડીરડીને ફૂલને મેં ધોયું’તું. ”

    સુંદર કલ્પના! 🙂

  2. નખશીખ સુંદર , વારંવાર માણવી અને મમળાવ્યા કરવી ગમે તેવી રચના

  3. રાતભર રડીરડીને ફૂલને મેં ધોયું’તું……વાહ !
    સુંદર રચના !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: