મારી લાગણીઓની સરવાણી


કેટલાક કામ છે આ જન્મે થવાના નથી,
કેટલાક સ્વપ્ન છે સાકાર થવાના નથી.

હું લાખ ચાહું ટુટીને આજીવન એમને,
પણ એ છે કે હવે મારા થવાના નથી.

શબરીની ઉત્કંઠાથી રાહ જોઈ રહીશ,
પણ એ હવે મારા રામ થવાના નથી.

આપણી પ્રેમ કહાનીથી વહેમ ભાંગ્યો,
હવે હીર નહિ થાય મજનૂ થવાના નથી.

એકેક સપના સજાવ્યાં છે મહેલોની જેમ,
શાશ્વત છે એ કદી ખંડેર થવાના નથી.

પામર છે અને પામર જ રહેવાના છે,
માનવો ક્યારેય ભગવાન થવાના નથી.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Comments on: "થવાના નથી" (4)

  1. “પામર છે અને પામર જ રહેવાના છે,
    માનવો ક્યારેય ભગવાન થવાના નથી.”
    બુધ્ધીજીવી વૈજ્ઞાનિકોને આ કોણ સમજાવશે ?

    • સાચું છે અને એને પણ કોણ સમજાવશે જે માનવો ને ભગવાન ની જેમ પુજે છે અને તેના કૌભાંડો બહાર આવતાં દુખી થાય છે…

  2. પામર માણસ ભગવાન ક્યારેય થવાનો નથી.આ વસ્તુ સનાતન સત્ય હોવા છતા આંધળી ગુરુ ભક્તિ તેમજ આંધળી વ્યકિત પુજા માં માણસ માણસ ને ભગવાન થી ય વિશેષ દરજ્જો આપી ફરી પાછી પોતાની વધુ પામરતા સિધ્ધ કરે છે…

  3. પામર માણસ ભગવાન ક્યારેય થવાનો નથી.આ વસ્તુ સનાતન સત્ય હોવા છતા આંધળી ગુરુ ભક્તિ તેમજ આંધળી વ્યકિત પુજા માં માણસ માણસ ને ભગવાન થી ય વિશેષ દરજ્જો આપી ફરી પાછી પોતાની વધુ પામરતા સિધ્ધ કરે છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: