મારી લાગણીઓની સરવાણી


મળી છે પ્રકૃતિ એવી કે કાયમ સોરતી રહે છે;
પરાઈ હો કે પોતાની,પીડાઓ વોરતી રહે છે.

કરે છે ઘાવ દુનિયા એક બાજુ,ને બીજી બાજુ,
તમારી આંખડી પણ કાળજાને કોરતી રહે છે.

ગમે તે સ્થાન હો,ગુણવાન એના ગુણ નથી તજતા;
હો ફૂલવાડી કે ફૂલદાની,કળીઓ ફોરતી રહે છે.

અરે મન,તું જ કાં મુરઝાઈ જાય છે વસંત આવ્યે?
કે મોસમ હાય છે તો મંજરી પણ મોરતી રહે છે.

જીવનના શ્વાસ પણ મારી રહ્યા છે ફૂંક દીવાને,
હૃદયની ધડકનો પણ વાટને સંકોરતી રહે છે.

સમયની ઘંટીમાં આયુષ્ય ક્ષણ ક્ષણ કરી કણ કણ,
કઈ શક્તિ અમારી જિંદગીને ઓરતી રહે છે?

પ્રણયની સૃષ્ટી એવી કે લુંટાવે છે સદા દિલને,
ને દ્રષ્ટિ રૂપની એવી કે દિલને ઓરતી રહે છે.

અજંપો હોય તો ઘરમાં ય આંખો ના ઊંઘે બેફામ,
મળે જો જંપ તો એ ઘોરમાં પણ ઘોરતી રહે છે.

-બેફામ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: