મારી લાગણીઓની સરવાણી


એવું થાય કે તને આપેલું વચન પાળી શકું,
હૃદય રડતું હોય આંખોથી આંસુ ખાળી શકું.

એવી નજર માંગું છું પ્રભુ મારા દોસ્તો માટે,
એમની ખુશી છાની રહે એમનાં ગમ ભાળી શકું.

પારસમણી ન બનાવ્યો તો મેહુલ બનાવ,
જેના પર વરસું એને પ્રેમથી પલાળી શકું.

દુનિયાની હર ગલીમાં સ્વમાનને ઠોકર લાગે છે,
લડખડાઈ ભલે જાઉં પણ જાતને સંભાળી શકું.

ધીરેધીરે મોતની ગર્તામાં જઈ રહ્યા છે દોસ્તો,
કેમેય કરી એને વ્યસનમુક્તિ તરફ વાળી શકું.

જગતને રોશન કરી શકું તો સારી વાત છે,
પણ એટલી જ્યોતિ દે મારુ ઘર અજવાળી શકું.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: