મારી લાગણીઓની સરવાણી


૧.મૌન રાગ નવલકથા પૂરી વાંચી અને માણી ..તે સિવાય રહી ગયેલ મુવી કોકટેલ અને તનુ વેડ્સ મનુ જોઈ…

૨.મૌન રાગ નવલકથા વાંચતાં વાંચતાં જાણે આપણે કોઈ ફિલ્મ જોતાં હોઈએ એવું માનસચિત્ર આપના મન માં કાજલબેન તૈયાર કરી દે છે…મને તો એમ જ લાગે કે નવલકથાનો નાયક જાણે હું જ હોઉં….મને બધી નવલકથા વાંચતાં એવું જ લાગે કે નાયક હું છું… અને કાશ આ નાયિકા જેવું પ્રેમિકા મને મળી હોત…

૩.તનુ વેડ્સ મનુ જોવાની ખાસ મજા આવી…ફિલ્મમાં નાયક એક એકદમ ઇમોસનલ માનસ છે અને નાયકી બિન્દાસ્ત છે..એની કહાની ની કહું…તમે જોયું જ હશે અને ના જોયું હોય તો જોઈ લેજો..

૪.વોલીબોલની પ્રેક્ટીસ કરવા નથી જવું પડતું તો જાણે એવું લાગે છે જાણે સ્કુલમાં ભણતા હોઈએ અને વેકેસન પડ્યું છે…

 

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: