મારી લાગણીઓની સરવાણી


શી ખબર ક્યાં જતો હશે જીવ કાયા છોડીને,
તકલીફ થતી હશે એને જતાં માયા છોડીને.

જીવ આપે છે નિર્મળ કાયાની સાથે પ્રભુ,
જીવ લઇ જાય છે દુષિત કાયા છોડીને.

કેટલીયવાર પ્રયત્ન કર્યો છે છોડવાનો,
દુનિયામાં નથી જીવાતું મોહમાયા છોડીને.

સાથે જીવવા મરવાનો કોલ તૂટી જાય છે,
જાવું પડે છે એકલા સ્વજન સવાયા છોડીને.

બધો આધાર એના પર હતો, કેમ ગયા ?
બધા સ્વજનોને આમ એકલવાયા છોડીને.

પડછાયો બની રહીશ આજીવન, તે કહ્યું’તું,
તડકામાં કેમ ગયો ? સાથ પડછાયા છોડીને.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Comments on: "શી ખબર ક્યાં જતો હશે જીવ કાયા છોડીને…" (2)

 1. વાહ જુવાન કવી ચંદ્ર કાન્ત માના ણી ભાઈ બહુ ઉત્તમ ગજલ કહેવાય
  જીવ પણ કેટલો સ્વાર્થી છે .? શરીર નબળું પડ્યું એટલે છોડીને જevu કહીને વિદાય લ્યે છે .
  પ્રાણ નીકળ્યો દેહ થી ત્યારે એવું કેતો ગયો
  જીર્ણ થઇ ગયો આ મહલ રેહવાને લાયક નો રહયો .
  સગાં સથવારો નો કરે મિત્રો આઘા રયે
  મરવા ટાણે શ્વાસ પણ શરીર છોડી દ્યે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: