મારી લાગણીઓની સરવાણી


૧.કેટલા દિવસે બ્લોગ પર લખવાનું શક્ય બન્યું, પણ સારું છે લખાયું તો ખરું. આગળ મેં જણાવ્યું હતું કે રોજનીશીની જેમ બ્લોગ
લખવામાં સાતત્ય જાળવીશ પણ વચન ફોક થયું. હવેથી કોઈ વચન નથી આપતો, પણ લખવાનો શોખ છે તો લખતો રહીશ જ.

૨.આમ જોઈએ તો બ્લોગ એ પ્રિયતમા જેવો છે. હું એની સાથે વાતો કરું છે, મારી લાગણીઓ જણાવું છું અને એ મને મન ભરીને
સાંભળે છે. મેં રેગ્યુલર લખવાનું વચન ન નિભાવ્યું તોય મારાથી રીસાણી નથી મારી પ્રિયતમા અને મોડો આવ્યો તો પણ મારું
હોશભેર સ્વાગત કરે છે.

૩. છેલ્લી અપડેટ માર્ચમાં લખી હતી. માર્ચથી આજ સુધી લગભગ ૫-૬ બૂકો વાંચી અને કેટલીયે સારી સારી ફિલ્મો જોઈ લીધી.
અને બીજી ૭-૮ બૂકો ઓનલાઈન લીધી છે પણ વાંચવી બાકી છે.

૪.ફેસબુક પર “બેફામ” નું પેજ લખવાનું ચાલુ કર્યું છે.

૫.આ સમયમાં કોઈ કવિતા લખી શકયો નથી. સુઝી હતી પણ કાગળમાં ન લખી એ આવી અને ચાલી ગઈ.

૬. ધૂમ-૩ ફિલ્મમાં અભિષેક આમીરખાનને પૂછે છે કે તુમ ક્યાં લૂટતે હો..? અને જવાબમાં આમીર કહે છે મેં મઝા લૂટતા હું.
હું પણ આમિરની જેમ જીવનમાં જ્યાં મઝા દેખાય છે તેની લૂટ ચલાવું છું.

૭.હું આ બધું કોના માટે લખું છું,, કોની વાહ વાહી ના સર્ટીફીકેટ માટે લખું છું…કોઈના નહિ….તો, હું તો મઝા લૂટવા માટે લખું છું.
ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Comments on: "અપડેટ્સ-૮" (2)

  1. સરસ ખાસ કરીને આ “ધૂમ-૩ ફિલ્મમાં અભિષેક આમીરખાનને પૂછે છે કે તુમ ક્યાં લૂટતે હો..? અને જવાબમાં આમીર કહે છે મેં મઝા લૂટતા હું.
    હું પણ ‘આમિરની જેમ જીવનમાં જ્યાં મઝા દેખાય છે તેની લૂટ ચલાવું છું’.” ગમ્યુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: