મારી લાગણીઓની સરવાણી


૧. જીવનમાં પહેલીવાર ફૂટબોલ મેચ રમ્યો.

૨. મને કાર ચલાવવાનો શોખ છે, જીવનમાં પહેલીવાર ૩૦૦ કિમી સળંગ કાર ચલાવી.

૩. ટેબલ નં.૨૧ ફિલ્મ જોયું. પહેલા તો મજા ના આવી. અડધે જ છોડી દીધું. ફરી ચાર દિવસ પછી પૂરું જોયું ત્યારે જ ખબર પડી કે ખુબ સરસ ફિલ્મ છે.

૪. આજે સાંકી લેક જવાનું થયું. ત્યાં મેં એક વીસ બાવીસ વર્ષની ખુબસુરત કન્યાને, સાંકી લેકની કાંઠે બેઠેલી, હાથમાં સ્માર્ટ ફોન ગુમાવતાં, રડતી જોઈ. તે શા કારણે રડતી હતી એનું  કારણ તો ખબર નથી. ભલે એ બાળક હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, કોઈને રડતા જોઉં તો હૃદય દ્રવી ઉઠે મારું. છોકરીને રડતી જોઈ તેને સાંત્વના પણ ન આપી શકાય. એટલે હું પણ ઘણાંય લોકોની સાથે તેને જોઈ ન જોઈ કરીને આગળ નીકળી ગયો. કોઈ જુવાન છોકરીના આંસુ પાછળ કોણ હોઈ શકે, કોઈ બેવફા બદમાશ જ હોવો જોઈએ.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: