મારી લાગણીઓની સરવાણી


પાંનામાં ભીંસાઈ હાડપિંજર બની રહી ગયું,
પુસ્તકમાં એ પ્રેમીના ઈઝહાર બની રહી ગયું.

આંખમાં આંસુની સાથે મને કબર પર મૂક્યું,
કોઈના મૂંગા આક્રંદનું સાક્ષી બની રહી ગયું.

નેતાઓ શહીદને શ્રધ્ધા સુમન આપી રહ્યા,
નેતાઓનાં વોટોનું સ્વાર્થ બની રહી ગયું.

હું પરણતું હોઉં એવી ખુશી રહી ફકત,
વર-વધુની માળાની શોભા બની રહી ગયું.

ન્હોતી ખબર સુખ આટલું ક્ષણિક હોઈ શકે,
દેવ ચરણે ચઢી કચરો બની રહી ગયું.

-ચંદ્રકાંત માનાણી

Advertisements

Comments on: "ફૂલની વ્યથા" (6)

 1. વાહહહહ મજાની ગઝલ ફૂલોની વ્યથા

  • આભાર અશોકભાઈ.

   • We’ll come Bro…

   • ઈશ્વર રજામાં હોય છે…!!!

    હોય છે, ત્યારે મજામાં હોય છે,
    જ્યારે મન ઈશ્વર નશામાં હોય છે.

    એટલે ફરકે છે કાયમ ટોચ પર,
    વાસ ઈશ્વરનો ધજામાં હોય છે.

    જ્યારે પણ આવી ચડે છે આપદા,
    ત્યારે બસ ઈશ્વર રજામાં હોય છે.

    કોઈનું આવી ગયેલું હોય છે,
    કોઈનું સુખ આવવામાં હોય છે.

    કોઈનું આગળ રવાના થઈ ગયું,
    કોઈનું દુઃખ, બસ જવામાં હોય છે.

    ક્યાં મજા છે માંગવામાં એટલી,
    જેટલી કંઈ આપવામાં હોય છે.

    – અશોક વાવડીયા

   • ખૂબ ખૂબ આભાર ચંદ્રકાંત ભાઈ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: