મારી લાગણીઓની સરવાણી


૧. ઝરણાં અને સુરભિની મિડ ટર્મ એક્ઝામ ચાલી રહી છે. બે ત્રણ દિવસ પછી દશેરા વેકેશન પડવાનું છે અને વેકેશનમાં શું શું કરશું એની ચર્ચાઓ પણ ચાલુ છે. મોબાઈલમાં સબ વે સર્ફ એક જ ગમતી ગેમ છે તો સૌ પ્રથમ ટેમ્પલ રન અપાવવાની તીવ્ર માંગ છે.

૨. નવરાત્રી નજીક આવી રહી છે. મજ્જા આવશે.

૩. એક સેકેન્ડ હેન્ડ કાર લીધી. કારની શોધ ક્વિકર દોટ કોમ પરથી થઈ.

૪. એક નવો ક્રમ ચાલુ કર્યો છે…રોજ રાત્રે સુવાથી પહેલા ઝરણાં અને સુરભિને નાની બોધ કથા કહેવાનો. જોઈએ કેટલા દિવસ આ ક્રમ ચાલે છે. વાર્તા સંભળાવી બાળકોને પ્રિય હોય છે હું અમસ્તું કહી દઉં આજે વાર્તા કહીશ તો સુવા સમયે અચૂક યાદ અપાવે…પપ્પા વાર્તા કરો…

૫. અંગાર બૂક વાંચ્યા પછી હવે ગીતા વાંચવાનું શરુ કર્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: